Compressietherapie – Vergoeding

Therapeutisch Elastische Kousen  zijn kousen in drukklasse 2, 3 en 4. Deze worden vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Hiervoor heeft u een verwijzing van de behandelend (huis)arts nodig, waarop een duidelijke medische indicatie staat vermeld. Wij kunnen  de financiële afwikkeling rechtstreeks met uw zorgverzekeraar regelen. Houdt u hierbij wel rekening met het vastgestelde eigen risico.

Steunkousen (drukklasse 1) worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraars vergoedt twee paar elastische kousen per 12 maanden.